Watching
Bookmark

Xue Zhan Song Mao Ling

血戰鬆毛嶺 Кровопролитное сражение за Сосновый хребет
Status: Ongoing Studio: Released: 2022 Country: Chinese Type: TV Director: Liu Xue Song [刘雪松] Starring: Cheng Cheng (1981), Damon Guo (1987), Gao Zhi Heng (1992), He Zhi Long (1990), Jonathan Zhang (1995), Lin Peng (1986), Miao Yun Tong (1982), Terry Zhang (1984), Xu Xiao Hang (1986), Yang Kai Cheng (1992), Zhang Duo (1979), Zhao Lei (1988), Zhao Liang (1971)
Synopsis

Based on the true events of the battle of Songmaoling in 1934, the drama follows the determination of young soldiers as they defend Songmaoling for seven days and nights.