Watching
Bookmark

Wana no Senso

わなのせんそう Wana no Sensou War of Traps War of the Trap
Status: Ongoing Studio: Released: 2023 Country: Japanese Type: TV Director: Miyake Yoshishige [三宅喜重] and Horai Tadaaki [宝来忠昭] Starring: Emma Miyazawa La Fleur (1988), Honda Hirotaro (1951), Igawa Haruka (1976), Iida Kisuke (1966), Katahira Nagisa (1959), Kishibe Ittoku (1947), Kusanagi Tsuyoshi (1974), Ono Karin (1998), Ozawa Yukiyoshi (1974), Sakaguchi Ryotaro (1990), Shiratori Haruto (2007), Sugino Yosuke (1995), Taguchi Hiromasa (1967), Takahashi Katsunori (1964), Tamaki Yuki (1985)
Synopsis

Following Zeni no Senso and Uso no Senso, Wana no Senso is the third work of the “war” series. The drama centers around Washizu Toru, a parliamentary secretary who is betrayed by a member of the Parliament, to whom he has devoted 20 years of his life, and decides to take revenge on the politicians who wield power over him.