Watching
Bookmark

The Blood Of Youth

Shao Nian Ge Xing Siu Nin Go Haang Song of Adolescence
Status: Ongoing Studio: Youku Released: 2022 Country: Chinese Type: TV Director: Yin Tao [尹涛] Starring: Ai Mi (2008), Ao Rui Peng (1995), Apollo Yu (1976), Ben Chang (1933), Cheng Wei (1992), Ding Yong Dai (1958), Fan Jin Wei (1993), Flora Dai (YEP GIRLS) (1993), He Zhong Hua (1969), Li Hong Yi (1998), Li Ruo Jia (1989), Li Xin Ze (1990), Lin Bo Yang (2000), Liu Xiu (1983), Liu Xue Yi (1990), Liu Yi Long (1994), Michelle Dong (1979), Mickey He (1976), Vina Zhang (1990)
Synopsis

This drama tells the story of the fledgling young knight Lei Wujie, who strayed into Xueluo Mountain Villa on his way to Xueyuecheng, the largest city in the rivers and lakes, and was involved in a sensational event that caused a sensation in the whole rivers and lakes. Adapted from the novel “Shao Nian Ge Xing” (少年歌行) by Zhou Mu Nan (周木楠). Original Network: Youku ;

Watch The Blood Of Youth