Watching
Bookmark

Song of the Moon

奔月 Ben Yue Yue Ge Xing
Status: Ongoing Studio: Released: 2021 Country: Chinese Type: TV Director: Lin Jian Long [林健龙] Starring: Adonis Liao (1992), Ashin Shu (1990), Emily Chen (1978), Li Jia Hui, Li Xiao Pang (1996), Lin Chen Han (2005), Lin Jing, Liu Bo Xiao (1980), Lu Xing (1986), Lu Yun Feng (1995), Lulu Xu (1994), Ma Yue (1996), Miao Hai Zhong (1968), Mickey Min (1988), Riley Wang (1996), Vin Zhang (1993), Wang Shuo (1971), Wang You Shuo (1992), Zhang Ya Zhuo (1995), Zhang Zi Jian (1968), Zheng He Hui Zi (1994)
Synopsis

Liu Shao initially leads a carefree life of a wealthy heiress, but accidentally gets embroiled in a battle between the immortals and demons, thus unraveling the past and present romantic entanglement between her and Lu Li, a mysterious cloaked immortal.