Watching
Bookmark

Kamakura dono no 13 nin

The 13 Lords of the Shogun 13 People From Kamakura
Status: Ongoing Studio: NHK Released: 2022 Country: Japanese Type: TV Director: Suenaga Hajime [末永創], Yoshida Teruyuki [吉田照幸] and Hosaka Keita [保坂慶太] Starring: Akimoto Sayaka (1988), Anan Kenji (1962), Aoki Munetaka (1980), Aragaki Yui (1988), Asano Kazuyuki (1954), Bando Yajuro (1956), Eguchi Noriko (1980), Emma Miyazawa La Fleur (1988), Horiuchi Keiko (1971), Ichikawa Kamejiro (1975), Kajihara Zen (1966), Kaneko Daichi (1996), Kataoka Ainosuke (1972), Kobayashi Takashi (1959), Koike Eiko (1980), Koizumi Kotaro (1978), Kunimura Jun (1955), Kurihara Hideo (1965), Kusabue Mitsuko (1933), Matsudaira Ken (1953), Minami Sara (2002), Miyazawa Rie (1973), Nakagawa Taishi (1998), Nakamura Shido (1972), Niiro Shinya (1975), Nishida Toshiyuki (1947), Nozoe Yoshihiro (1958), Oguri Shun (1982), Oizumi Yo (1973), Okamoto Nobuto (1948), Sakoda Takaya (1977), Sato B-saku (1949), Sato Jiro (1969), Sato Koichi (1960), Suda Masaki (1993), Sugimoto Tetta (1965), Suzuki Kyoka (1968), Takezai Terunosuke (1980), Tanaka Min (1945), Tsubokura Yoshiyuki (1977), Yamaguchi Makiya (1973), Yamamoto Koji (1976), Yamazaki Hajime (1957), Yashiba Toshihiro (1971), Yashima N
Synopsis

Following the ascension to power of Taira no Kiyomori, the Minamoto clan is exiled. Minamoto no Yoritomo meets Masako, the sister of Hojo Yoshitoki and later marries her. Following this marriage, the gears of Yoshitoki’s destiny begin to tu. Original Network: NHK;

Watch Kamakura dono no 13 nin

Ep
Title
Version